O B A V J E Š T E Nj E

DOO ”Crnogorski operator tržišta električne energije” Podgorica je 02.09.2019. godine Regulatornoj agenciji za energetiku podnijelo Zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad Operatora tržišta za regulatorni period od 01.01.2020. godine do 31.12.2021. godine, broj 19/854-1 od 02.09.2019. godine.

U skladu sa članom 15 stav 1 Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije (”Službeni list CG”, broj 27/2019) Agencija na internet stranici objavljuje zahtjev sa podnesenom dokumentacijom.

Obavještavaju se sva zainteresovana lica da mišljenja i primjedbe na Zahtjev mogu dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana objavljivanja, i to: elektronskim putem na e-mail regagen@t-com.me, faxom na broj 020 229-755 ili poštom na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 96 Podgorica.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.