Energy and Water Regulatory Agency of Montenegro

 

Visit our Data Portal

See a visual presentation of all our data

ENERGY INDICATORS

3

puta više električne energije je ušlo u elektroprenosni sistem Crne Gore u 2020. u odnosu na 2018. godinu

88

Stepen naplate regulisanih komunalnih usluga na nivou Crne Gore u 2020. godini

32

ukupan broj licenciranih subjekata za transport nafte i gasa u Crnoj Gori u januaru 2022. godine

65

vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti u Crnoj Gori ne mjeri količine zahvaćene vode na vodoizvorištima

123

ukupan broj licenciranih benzinskih i plinskih stanica i jahting servica u Crnoj Gori u januaru 2022. godine

54

električne energije proizvedene u Crnoj Gori u 2020. godini je proizvedeno od strane obnovljivih izvora energije

Quick links