Broj: 22/1457-3

Podgorica, 20.04.2022. godine

 

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 05.04.2022. godine stavila na javnu raspravu Nacrt odluke o izmjenama Metodologije za utvrđivanje cijena za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti, koji je objavljen na internet stranici Agencije.

Agencija je uputila javni poziv svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, da se uključe u javnu raspravu, davanjem mišljenja i primjedaba do 20.04.2022. godine.

U toku javne rasprave Agenciji nijesu dostavljena mišljenja i primjedbe na predmetni Nacrt odluke.

 

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU
I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI