REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU I REGULISANE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96
81000 Podgorica
Tel: +382 20 229615, +382 20 229616
Fax: +382 20 229755
www.regagen.co.me; regagen@t-com.me

 

BRANISLAV PRELEVIĆ, Predsjednik Odbora, branislav.prelevic@regagen.co.me
MIROSLAV VUKČEVIĆ, Član Odbora, miroslav.vukcevic@regagen.co.me

IGOR TELEBAK, v.d. Izvršnog direktora, igor.telebak@regagen.co.me

 

fmovies
html google maps