Učesnik na tržištu može odložiti objavljivanje insajderske informacije, ukoliko bi  objavljivanje ugrozilo njegovo poslovanje, ako se odlaganjem objavljivanja javnost ne dovodi u zabludu, ako učesnik na tržištu može obezbijediti povjerljivost te informacije i ako na osnovu nje neće vršiti transakcije na veleprodajnom tržištu. U ovom slučaju učesnik je dužan da obavijesti REGAGEN u roku od 24 h od nastanka insajderske informacije, dostavljanjem pupunjenog i potpisanog obrasca na e-mejl remit@regagen.co.me.

Zakon propisuje novčanu kaznu za pravno lice (od 5.000 EUR do 40.000 EUR) i odgovorno lice u pravnom licu (od 500 EUR do 4.000 EUR), ukoliko učesnik na veleprodajnom tržištu ne obavijesti REGAGEN u roku od 24 časa od nastanka insajderske informacije, da odlaže njeno objavljivanje i ukoliko ne dostavi insajdersku informaciju čije se objavljivanje odlaže.