COTEE – Crnogorski operator tržišta električne energije DOO Podgorica

Dokumenta COTEE: https://cotee.me/stranica/crnogorska/

BELEN – Berza električne energije DOO Podgorica

Dokumenta BELEN: http://belen-spot.me/en/pravila-i-dokumentacija-rules-and-documents/

SEE CAO – Kancelarija za koordinisane aukcije u Jugoistočnoj Evropi

Usluge SEE CAO u pogledu REMIT izvještavanja: https://www.seecao.com/document/remit-reporting-secondary-allocations

Dokumenta SEE CAO: https://www.seecao.com/document

CGES – Crnogorski operator prenosnog sistema AD Podgorica

Pravila za alokaciju kapaciteta CGES: https://www.cges.me/trziste/pravila-za-alokaciju-kapaciteta

EC – Energy Community

Dokumenta EC: https://www.energy-community.org/legal/acquis.html

ACER – Agencija za saradnju energetskih regulatora

Dokumenta ACER-a:

O REMIT- u: https://www.acer.europa.eu/remit/about-remit

Smjernice o implementaciji REMIT-a: https://www.acer.europa.eu/remit/about-remit/remit-guidance