1. Ko je dužan da se registruje u Evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije i prirodnog gasa u Crnoj Gori?

U skladu sa odredbama Zakona o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa, obavezu upisa u Evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije i prirodnog gasa ima svako fizičko ili pravno lice, odnosno preduzetnik, kao i operator prenosnog i distributivnog sistema, koji u Crnoj Gori, u smislu predmetnog Zakona: izdaju naloge za trgovanje veleprodajnim energetskim proizvodima, vrše transakcije kupovine/prodaje električne energije, odnosno zakupljuju prekogranični kapacitet radi prenosa električne energije.

2. Da li se obaveza upisa u evidenciju odnosi i na povezana lica?

U skladu sa odredbama Zakona o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa, obavezu upisa u Evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije i prirodnog gasa ima svako fizičko ili pravno lice, odnosno preduzetnik, kao i operator prenosnog i distributivnog sistema, koje učestvuje na tržištu električne energije u Crnoj Gori, uključujući i njihova povezana lica koja učestvuju na tržištu u Crnoj Gori.

3. Da li se plaća naknada za upis u Evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije i prirodnog gasa?

Za upis u Evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije i prirodnog gasa u Crnoj Gori, se ne plaća naknada, niti bilo koji drugi oblik naknade.

4. Koje su dužnosti učesnika na tržištu  povodom mjesečnog izvještavanja Agencije? 

U skladu sa članom 13 Zakona o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa, učesnik na veleprodajnom tržištu je dužan da do 15. u tekućem za prethodni mjesec dostavi Agenciji podatke o izvršenim transakcijama veleprodajnim energetskim proizvodima, i to:

–         kupljenim i prodatim veleprodajnim energetskim proizvodima;

–          o cijeni i količini kupljenih i prodatih veleprodajnih energetskih proizvoda;

–         o učesnicima u izvršenim transakcijama;

–         datumu i vremenu izvršenja transakcija. 

5. Da li je učesnik na tržištu dužan da izvještava Agenciju ukoliko u prethodnom mjesecu nije bilo izvršenih transakcija?

U slučaju da u prethodnom mjesecu učesnik na tržištu nije vršio transakcije, isti  je dužan da do 15. u tekućem za prethodni mjesec, dostavi Agenciji obavještenje da u prethodnom mjesecu nije vršio transakcije.

6. Šta znači skraćenica “L.S” na prvoj stranici Obrasca za upis u evidenciju učesnika?

Skraćenica “L.S” znači “Locus Sigilli” (latinski), u prevodu “mjesto pečata”, na kojem unosi pečat privrednog društva. Ukoliko privredno društvo ne koristi pečat, onda nije u obavezi da popunjava ovo polje. Elektronski potpis je takođe prihvatljiv.

7. Da li će Agencija upisati kompaniju u Evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije i prirodnog gasa, ako u Obrascu sa upis u evidenciju nije popunjeno polje „Objavljivanje insajderskih informacija“, ili neko drugo polje? 

Agencija neće odbiti zahtjev za upis kompanije u Evidenciju učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije i prirodnog gasa, ukoliko nije popunjeno polje „Objavljivanje insajderskih informacija“ ili neko drugo polje, koje nije od odlučujućeg značaja za postupak upisa, kao npr. nepostojanje zvanične internet stranice kompanije.

Međutim, u skladu sa članom 9  Zakona o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa, insajderske informacije se jedino mogu objaviti korišćenjem elektronskih sistema koji se nalaze na listi Agencije za saradnju energetskih regulatora (ACER) https://www.acer-remit.eu/portal/list-inside-platforms Neobjavljivanje insajderske informacije, uključujući i objavljivanje informacije na internet stranici učesnika na tržištu, ili objavljivanje na bilo kojoj drugog internet stranici koja nije na ACER listi, predstavlja osnov za izricanje novčane kazne u skladu sa članom 19 Zakona o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa. 

8. Da li učesnik na tržištu može da promijeni podatke iz Evidencije učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije i prirodnog gasa? 

Učesnik na tržištu može da promijeni bilo koji podatak iz Evidencije učesnika na veleprodajnom tržištu, koji je dostavljen u Obrascu za upis u evidenciju.

Zapravo, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa, učesnik na tržištu je dužan da obavijesti Agenciju o svakoj promjeni, u roku od 24 časa od momenta nastanka promjene. 

9. Da li se insajderske informacije mogu objaviti na internet stranici učesnika na tržištu. 

U skladu sa članom 9  Zakona o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa, insajderske informacije se jedino mogu objaviti korišćenjem elektronskih sistema koji se nalaze na listi Agencije za saradnju energetskih regulatora (ACER) https://www.acer-remit.eu/portal/list-inside-platforms)

Objavljivanje insajderske informacije samo na internet stranici učesnika na tržištu ili na nekoj drugoj platformi, koja nije navedena na ACER listi, nije prihvatljivo i smatraće se kao neobjavljivanje insajderske informacije.

Neobjavljivanje insajderske informacije predstavlja osnov za izricanje novčane kazne u skladu sa članom 19 Zakona o nadzoru nad veleprodajnim tržištem električne energije i prirodnog gasa.