Održana je XIII/21 sjednica Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti
07.05.2021

Na XIII/21 sjednici Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti koja je održana 07.05.2021. godine donijeto  je:

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti

Ažurirani Vodič za pristup informacijama u posjedu Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti