Izvještaj sa javne rasprave – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Komunalne djelatnosti” Plav za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Broj: 22/751-11 Podgorica, 29.03.2022. godine   IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 11.03.2022. godine stavila na javnu raspravu Izvještaj o analizi dokumentacije po…

0 Comments

Javni poziv – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Bar za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 14.01.2022. godine donijela Zaključak, broj 22/89-4, kojim se na javnu raspravu stavlja Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod i…

0 Comments

Javni poziv – Izvještaj o analizi dokumentacije po Zahtjevu DOO „Vodovod“ Pljevlja za davanje saglasnosti na predlog cijena usluga za javno vodosnabdijevanje i prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda za 2022. godinu

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 14.01.2022. godine donijela Zaključak, broj 22/87-3, kojim se na javnu raspravu stavlja Izvještaj o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO „Vodovod“ Pljevlja…

0 Comments